Det beste å holde i hånden, er en annen hånd..

♥ Kontakt
Toastmaster i bryllupet er brudens storebror, Marius.
Spørsmål kan rettes til han.

Dersom du har ønske om å bidra i bryllupet med underholdning/taler osv. vennligst si ifra til Marius så han kan spikre programmet :)

Marius mobil: 93 03 02 79 (etter klokken 16)

Mail: marius.carlsen@fridays.no